Motility of the speech organs (correctness of articulation) – the motor skills of the speech organs, which determine not only the correctness of pronunciation.


Resources:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009