Rotacism – an articulatory defect involving a deformation of the “r” vowel (e.g. so-called uvular “r”, French “r”).


Sources:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009
  2. „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
  3. „Z logopedią na ty” E. M. Skorek