Aphasia – a speech disorder consisting of a total or partial loss of the ability to produce and/or receive speech due to damage to brain structures (there are different types of aphasia).


Sources:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009
  2. „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
  3. „Z logopedią na ty” E. M. Skorek