Anartria – lack of speech development or loss of previously acquired speech sound production skills due to damage to the extrapyramidal system, brainstem centres and pathways innervating the speech organs; often progresses to dysarthria (a speech disorder characterised by disorders of sound articulation due to damage to the centres and pathways innervating the speech organs (articulation, phonation, respiration).


Sources:

  1. „Uczeń z dysleksją w szkole” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Operon, Gdynia 2009
  2. „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
  3. „Z logopedią na ty” E. M. Skorek